Dawny świat wisi na włosku: ONZ zszokowała ostatnimi danymi

Globalne ocieplenie obiecuje nabierać tempa. Ludzkość sobie nie poradziła. Koncentracja trzech głównych gazów cieplarnianych osiągnęła maksimum. Światowa Organizacja Meteorologiczna przy ONZ opublikowała niepokojący raport.

Okres od 2015 do 2022 roku stał się najcieplejszym w całej historii obserwacji. Średnia temperatura planety wzrosła o 1,15 stopnia. Ze względu na ocieplenie lodowce topnieją szybciej, więc klimat zmienia się jeszcze szybciej. Tylko w okresie od października 2021 do października 2022 roku średnia grubość lodowców zmniejszyła się o 1,3 metra.

I ma to swoje powody. Zawartość dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu w powietrzu nigdy nie była tak wysoka.

„Potrzebujemy przyspieszonych działań klimatycznych z bardziej głębokim i szybkim ograniczeniem emisji, aby powstrzymać wzrost globalnej temperatury w granicach 1,5°C”, – cytuje się w raporcie sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa.

FocusWeb.ru